Ogrzewanie podłogowe Bydgoszcz

Dofinansowanie na fotowoltaikę

dofinansowanie na fotowoltaikę

Fotowoltaika to inwestycja, która w naszych warunkach klimatycznych i położeniu geograficznym nie zawsze może okazać się opłacalna. W wielu przypadkach jej moc i wydajność mogą nie wystarczyć na potrzeby, nawet standardowego gospodarstwa domowego. Dzieje się tak z uwagi na nierównomierny dostęp do słońca w ciągu całego roku. Miesiące letnie produkują nadwyżkę energii, którą nie zawsze można zmagazynować, zaś miesiące zimowe to jej niedobór. Dlatego też wielu inwestorów poważnie zastanawia się nad zasadnością inwestycji w panele fotowoltaiczne.

dofinansowanie do fotowoltaiki

dofinansowanie do fotowoltaiki

Dopłaty do fotowoltaiki

Argumentem decydującym dla sporej części inwestorów są wysokie dopłaty do fotowoltaiki. Dofinansowanie na fotowoltaikę może dostać praktycznie każdy, kto zadeklaruje chęć montażu paneli oraz chociaż częściowego przejścia na wykorzystanie energii z odnawialnego źródła, jakim jest słońce.

Dotacje do ogniw fotowoltaicznych nie są jedynie dobrą wolą rządzących, a związane są bezpośrednio ze zobowiązaniami jakich podjęła się Polska i jakie nakłada na nią Unia Europejska. Zgodnie z konwencją o ograniczeniu wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, Polska musi do 2020 roku wprowadzić dość znaczny, procentowy udział odnawialnych źródeł energii w całości pozyskiwanej energii w kraju. Stąd też dofinansowanie na fotowoltaikę w wielu wymiarach.

Kto może się starać o dofinansowanie na fotowoltaikę?

O dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych mogą starać się zarówno osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorstwa ( zarówno małe, średnie i duże), samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej. To ile można dostać na fotowoltaikę uzależnione jest bezpośrednio od programu dofinansowań z którego się korzysta. Różne instytucje dotujące, mają różne wymagania i stopnie w skali przyznawanych środków. Jeden z najpopularniejszych programów, oferujących możliwość wzięcia dotacji na instalację fotowoltaiczną dla osób fizycznych, tzw. PROSUMENT oferuje do zwrot do 40% poniesionych kosztów.

Zobacz również: mieszacz do podłogówki, opłacalność fotowoltaiki.