Ogrzewanie podłogowe Bydgoszcz

Opłacalność fotowoltaiki

opłacalność fotowoltaiki

Energia z paneli słonecznych to wciąż problem, który w naszym kraju budzi wiele dyskusji. Czy fotowoltaika jest opłacalna? Czy warto instalować w fotowoltaikę? Oczywiście można znaleźć wiele argumentów za i przeciw takiemu rozwiązaniu pozyskiwania energii.

Opłacalność fotowoltaiki to przede wszystkim zyski z użytkowania, możliwość zyskania dopłat do montażu i zakupu urządzeń oraz niezależność i samowystarczalność. To z pewnością inwestycja w przyszłość, choć wymaga indywidualnego podejścia.

Ile energii elektrycznej daje fotowoltaika?

opłacalność paneli słonecznych

opłacalność paneli słonecznych

Obliczono, że całkowite promieniowanie słoneczne wynosi w Polsce około 1 000 kWh/m² na powierzchnię płaską w ciągu roku, na powierzchnię nachyloną pod optymalnym kątem – około 1 200 kWh/m² w ciągu roku. Ogniwa solarne tworzące moduły fotowoltaiczne przetwarzają w energię elektryczną ponad 14% zyskanej energii – 2/3 energii pozyskiwane jest latem, 1/3 zimą. Prąd z paneli słonecznych jest wytwarzany w ciągu dnia i produkowany od świtu. Dla przykładu, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp może wytworzyć podczas roku około 900 – 980 kWh energii elektrycznej. Instalacja o mocy 5 kWp wytwarza rocznie około 4000 do 5000 kWh energii. Odpowiada to prawie 100% zapotrzebowaniu na nią przeciętnego czteroosobowego gospodarstwa domowego. Powoduje też redukcję emisji CO2 do środowiska o około 2200 kg rocznie. Wszystko to pod warunkiem, że instalacja jest dobrze zrobiona i odpowiednio umiejscowiona.

Koszt fotowoltaiki

Koszt paneli fotowoltaicznych zależy od ich ilości i jakości, zwykle trzeba za nie zapłacić kilka tysięcy złotych. Do kosztów trzeba doliczyć cenę innych urządzeń, przede wszystkim inwertera, co daje koleje kilka tysięcy. Dodatkowym kosztem jest projekt i montaż paneli i wszystkich urządzeń.

Opłacalność fotowoltaiki jest widoczna po kilku latach użytkowania, ale już pierwsze rozliczenie w skali roku powinno wykazać znaczące różnice w poniesionych za energię kosztach. Z pewnością podjęcie decyzji o montażu fotowoltaiki wymaga konsultacji ze specjalistą.

Zobacz również inne wpisy na naszym blogu: mieszacz do podłogówki, kalkulator elektrycznego ogrzewania podłogowego.